Whirlpool Kjøleskap ikke kjølende [Quick Fix] - Gaffel & skje kjøkken (2023)

Sist oppdatert 18. mars 2022

Leter du etter en rask løsning for å kjøle ned kjøleskapet ditt?
Hvis ja, kan det være lurt å sjekke ut denne artikkelen.
Problemet virker enkelt nok, men det har forårsaket en del frustrasjon for noen huseiere.
Whirlpool har eksistert siden 1919, og de har blitt kjent for sine kvalitetsapparater.
De tilbyr også et bredt utvalg av hvitevarer, fra kjøleskap til vaskemaskiner og tørketromler.
Dette problemet skyldes en defekt termostat.
For å løse dette problemet, må du bytte ut termostaten.
Dette bør ta mindre enn 30 minutter, og du trenger ikke engang å ringe en tekniker

Innhold gjemme seg

1 Whirlpool-kjøleskap avkjøles ikke etter strømbrudd

2 Whirlpool kjøleskap og fryser som ikke kjøler – Slik fikser du

3 1. Kondensatorspolene er skitne

4 2. Fordamperviftemotor er dårlig

5 3. Startreléet virker

6 4. Kondensatorviftemotor er defekt

8 6. Start kondensator må endres

9 7. Temperaturkontrolltermostat må endres

10 Whirlpool-kjøleskap som bråker og ikke kjøler

11 Whirlpool-kjøleskap avkjøles ikke etter at døren ble stående åpen – hva du skal gjøre

12 Sjekk ut disse andre artiklene om kjøleskap som ikke kjøler for andre merker...

13 Whirlpool Kjøleskap avkjøler ikke, men fryseren fungerer

14 1. Kondensatorspoler

15 2. Fordamperspoler

16 Whirlpool Kjøleskap kjøler ikke, men det er en klikkelyd

17 Hvordan tilbakestiller jeg min Whirlpool frysekompressor?

18 Hvor er tilbakestillingsknappen på et Whirlpool-kjøleskap?

19 Hvordan tilbakestiller du kompressoren på et Whirlpool-kjøleskap?

Whirlpool Kjøleskap avkjøler ikke etter strømbrudd

Hvis du har et boblebadkjøleskap og det ikke kjøles ned etter strømbrudd, prøvdisse trinnene: 1 Koble enheten fra veggenuttak. 2 Vent ca. 15 minutter.

Whirlpool kjøleskap og fryser kjøler ikke – Slik fikser du

Du kanløse dette problemet ved å koble enheten fra stikkontakten. Etter å ha ventet i 15 minutter, koble enheten tilbake til stikkontakten. Dette vil hjelpeenheten for å kjøle seg ned.

1. Kondensatorspolene er skitne

Hvis du ser at det samler seg støv rundt spolene, rengjør dem med en støvsuger. 2. Kontroller avløpsledningens svar:Sørg for at avløpsledningen er fri avrester

2. Fordamperviftemotoren er dårlig

Kontroller fordamperviftemotoren. Det kan være ille hvis det ikke snur lett. 3.Fordamperspiral erHot Answer: Sjekk fordamperbatteriet. Det kan være ille fordi det er varmt.

3. Startreléet virker

Startreléet virker. Dette kan være forårsaket av skitne kontakter. Rengjør kontaktene. 4. Fordamperviften slår seg ikke på Svar: Kontroller bryteren. Sørg for at den er slått på.

4. Kondensatorviftemotor er defekt

Kryss avsikringsskapet. Bytt ut om nødvendig. 5. VannVarmeapparat lekker Svar: Sjekk avløpsledningen. Reparer om nødvendig.

5. Termistor er defekt

Kryss avtermometeret. Bytt ut om nødvendig.6. Gassledningen er ødelagt Svar: Sjekk gassmåleren. Bytt ut om nødvendig. 7. Varmtvannstanken er tom

6. Start kondensator må endres

Kryss avkondensatoren. Bytt ut om nødvendig. 8. Avløpsrørlekkasjer Answer: Sjekk avløpsrøret. Bytt ut om nødvendig. 9. Luftfilteret er skittent 10. Ovnsdøren lukkes ikke ordentlig

7. Temperaturkontrolltermostat må endres

11. Vannnivået i tanken lavt 12. Oppvaskmaskinen har sluttet å virke

Kjøleskap med boblebad som bråker og ikke kjøler

7. Temperaturkontrolltermostater må skiftes Hvis du oppdager noenuvanlige lyder som kommer frakjøleskap, sjekk termostaten. Det kan være defekt. Bytt den ut om nødvendig. 8. Oppvaskmaskin har sluttet å virke

Whirlpool-kjøleskap avkjøles ikke etter at døren ble stående åpen – hva du skal gjøre

1. Sjekkavløpsslangen. Er den tett? 2. Sjekk filteret.Er det skittent?

Sjekk ut disse andre artiklene om kjøleskap som ikke kjøler for andre merker ...

Hvis kjøleskapsdøren ble stående åpen over lengre tid, kan den kalde luften slippe ut av kjøleskapet. Dette kan føre til at kompressoren går lenger enn normalt og føre til at enheten går varm. I tillegg, hvis døren ble stående åpen i en lengre periode, kan fuktighet kondensere på fordamperbatteriet og fryse. Dette kan skade spolene og føre til at kompressoren svikter.

Whirlpool-kjøleskapet avkjøler ikke, men fryseren fungerer

Hvis kjøleskapsdøren står åpen i lang tid, kan den kalde luften slippe ut av kjøleskapet. Det kan også påvirke driften av kjøleskapet. Hvis døren står åpen i lengre tid, kan fuktighet kondensere på fordampningsspiralen og fryse. Dette kan skade spolene ogforårsake svikt i kompressoren. HvordanFiks et Whirlpool-kjøleskap som ikke blir avkjølt

1. Kondensatorspoler

For å løse problemet, slå av strømbryteren og fjern tilgangspanelet. Fjern de to skruene som holder toppplaten på plass. Løft toppplaten vekk fra bunnplaten. Løsne de to skruene som holder viftemotoren på plass.Skyv viftemotoren ut av veien. Fjern de tre Phillips-skruene som holder viftemotorbraketten på plass. Trekk viftemotoren ut of brakettene. Koble fra ledningene som fører til viftemotoren. Sett viftemotoren tilbake i sin opprinnelige posisjon. Sett på plass toppplaten igjen. Stram til skruene som fester toppplaten. Slå på strømmen igjen. 2. Kompressormotor Svar: Fjern tilgangspanelet. Fjern fire skruer som holder kompressormotoren på plass. Fjern kompressormotoren. Sett kompressormotoren tilbake i sin opprinnelige posisjon og installer tilgangspanelet igjen.

2. Fordamperspoler

Slå av strømbryteren og koble fra strømledningen. Fjern de to skruene som holder fordamperspolen på plass. Fjern fordamperbatteriet. Installer den nye fordamperspolen i sin opprinnelige posisjon og sett inn skruene. Koble til strømledningen igjen. Slå på strømbryteren. 3. Viftemotor Svar: Koble fra strømledningen. Fjern fire skruer som holder viftemotoren på plass. Fjern viftemotoren. Sett motoren tilbake i sin opprinnelige posisjon, og installer de fire skruene igjen. Koble til ledningsnettet igjen. Slå på strømmen.

Whirlpool kjøleskap kjøler ikke, men det er en klikkelyd

Sjekk termostaten. Den kan sitte fast åpen. Sjekk sikringeneske. Pass på at sikringene ikke er gått. Sjekk effektbryterpanelet. Pass på at bryterne ikke utløses. Sjekk ledningsforbindelsene. Sørg for at ledningene er riktig tilkoblet. Sjekk kompressoren. Sørg for at den kjører. Sjekk kondensatorspolene. Sørg for at de er rene. Sjekk dreneringspannen. Sørg for at den renner riktig. Sjekk avløpsslangen. Pass på at den ikke er tett. Sjekk avløpspumpen. Sørg for at det fungerer. Sjekk avløpsledningen. Pass på at det gjør neller lekkasje. Sjekk avløpsrøret. Sørg for at det er tydelig. Sjekk dreneringsventilen. Sørg for at den er lukket. Sjekk tappepluggen. Sørg for at den er sikker. Kontroller avløpsslangens tilkobling. Sørg for at den er sikret. Sjekk avløpsslangeklemmen. Pass på at den er strammet. Sjekk avløpsslangens pakning. Pass på at den er tett. Undersøk

Hvordan tilbakestiller jeg min Whirlpool frysekompressor?

For å tilbakestille kompressoren på et boblebadekjøleskap, trykk og hold inne strømknappen til skjermen slås av. Slipp deretter strømknappen og vent i omtrent 30 sekunder. Trykk og hold inne strømknappen igjen til skjermen slås på igjen. Denne prosessen tilbakestiller kompressoren.

Hvor er tilbakestillingsknappen på et Whirlpool-kjøleskap?

Whirlpool-kjøleskap har en tilbakestillingsknapp på baksiden av døren. Det er vanligvis funnet nær øverste høyre hjørne av døren. Denne knappen lar deg slå av enheten hvis den ikke slår seg av på riktig måte. For å tilbakestille enheten, trykk på knappen til lampene blinker grønt. Trykk og hold nede knappen til strømlampen slås av. Trykk på knappen igjen vil starte enheten på nytt.

Hvordan tilbakestiller du kompressoren på et Whirlpool-kjøleskap?

Hvis du merker uvanlige lyder som kommer fra kjøleskapet, fryseren eller vaskemaskinen, sjekk bruksanvisningen for instruksjoner om hvordan du tilbakestiller kompressoren. Tilbakestilling av kompressoren vil bidra til å forhindre fremtidige problemer.

  • Forfatter
  • Siste innlegg

Tusenfryd

Jeg er Daisy Kim og jeg tror at hemmeligheten bak god matlaging er veldig enkel --

Det er å vite hva du gjør og ha et godt grunnleggende grunnlag.

Det er derfor mitt oppdrag er å lære deg det grunnleggende om god matlaging...

Så du kan begynne å lage deilige retter uten noen regler eller begrensninger overhodet.

Med mine trinnvise instruksjoner, mine unike innsidehemmeligheter og teknikker,

Du vil enkelt kunne ta vanlig mat og gjøre den ekstraordinær!

Siste innlegg av Daisy(se alt)

  • Hvor lang tid tar det å fryse yoghurt– 5. mai 2023
  • Topp 10 beste restauranter i Montana– 1. mai 2023
  • 3 Ingredienser sitronpai– 27. mars 2022

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 12/07/2023

Views: 6246

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.