Feilsøkingsveiledning for Pentair bassengvarmepumper (2023)

Pentair teknisk støtte:800-831-7133

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT ELLER ELEKTROKUSJON.

Feil installasjon vil skape en elektrisk fare som kan føre til død eller alvorlig personskade

til bassengbrukere, installatører eller andre på grunn av elektrisk støt, og kan også forårsake skade på eiendom.

IKKE prøv noen interne justeringer inne i varmeren.

1. Hold hendene og håret unna viftebladene for å unngå skade.

2. Hvis du ikke er kjent med bassengfiltreringssystemet og varmeapparatet:

a. Forsøk IKKE å justere eller utføre service uten å konsultere din forhandler, profesjonelle basseng eller klimaanlegg.

b. Les hele installasjons- og brukerveiledningen før du prøver å bruke, utføre service eller justere

varmeapparat eller bassengfiltreringssystem. Vanntrykkbryteren bør justeres for å snu

varmeapparat av når pumpen er av. Å sette bryteren til å lukke ved for lav strømning kan skade

apparatet. Juster bryteren for å slå varmeren av, ikke på.

Merk: Slå av strømmen til enheten før du prøver service eller reparasjon.

Problemer og korrigerende tiltak

Feiltilstand:
HØY VANNTEMP Alarm: Vanntemperatur over 108°F.

Mulig årsak:
Dårlig termistor eller dårlig kontrollkort.

Korrigerende tiltak:
Test vanntemperaturen for å se om den er riktig, hvis ikke, bruk 10k ohm motstandstesten for å bekrefte termistoren. Hvis dårlig, bytt termistor. Hvis det er bra, bytt kontrollkort.

Feiltilstand:
LAV VANNTEMP Alarm: Vanntemperatur under 40°F.

Mulig årsak:
Dårlig termistor eller dårlig kontrollkort.

Korrigerende tiltak:
Test vanntemperaturen for å se om den er riktig, hvis ikke, bruk 10k ohm motstandstesten for å bekrefte termistoren. Hvis dårlig, bytt termistor. Hvis det er bra, bytt kontrollkort.

Feiltilstand:
LAV VANNSTRØM Alarm: Trykkbryteren som registrerer vannstrømmen er åpen.

Mulig årsak:
1. Vannsirkulasjonspumpe ikke på.

2. Utilstrekkelig vannføring.

3. Ekstern bypass åpen.

4. Dårlig vanntrykkbryter.

Korrigerende tiltak:
Kontroller at vannsirkulasjonspumpen er på. Skitne eller slitte filtre eller tette lofeller. Kontroller at filteret er rent, skyll tilbake om nødvendig for å rengjøre hele filtersystemet eller bytt filterelementet om nødvendig. Inspiser og rengjør pumpehjulet. Juster rørleggerventiler. Reparer sugeluftlekkasjer. Sørg for at ekstern vannomløp rundt varmepumpen er lukket. Når vannet strømmer, kontroller motstanden til vanntrykkbryteren, hvis den er åpen, skift bryteren.

Feiltilstand:
BROWNOUT-alarm: 24 VAC-forsyningsspenningen til kontrollkortet er lav. Forsiktig: Høyspenningssjekker. Vær ekstrem forsiktig eller ring forhandleren eller fabrikken for råd før du forsøker å feilsøke elektrisk boks.

Mulig årsak:
1. Dårlig transformator

2. Utilstrekkelig forsyningsspenning til varmepumpen.

Korrigerende tiltak:
Forsyningsspenningen til transformatoren skal være mellom 208 og 260

volt. Transformatoren skal gi ut mellom 24 og 28 volt. Hvis under dette området, bytt transformator.

Sjekk forsyningsspenningen til varmepumpen. Forsyningsspenningen skal være mellom 208 og 260 volt. Sjekk om en fase er ute. Skal ha 120 volt til jord og 240 volt over strømben.

Feiltilstand:
HØYKJØLING Alarm: Høytrykksbryteren for kjølemiddel er åpen.

Mulig årsak:

1. Vannsirkulasjonspumpe ikke på. Kontroller at vannpumpen er på.

2. Utilstrekkelig vannføring.

3. Ekstern bypass åpen.

4. Dårlig høytrykksbryter for kjølemiddel. Sjekk motstanden til bryteren, hvis den er åpen, skift ut bryteren.

5. TXV Stuck Closed

6. Andre muligheter:

7. Andre muligheter. Lav eller begrenset vannstrøm gjennom varmeren. Skitne eller slitte filtre eller tette lofeller. Tett filterpumpehjul. Feil VVS-ventilinnstillinger. Sugelekkasje som tillater luft inn i vannstrømmen. Lav vannføring ved bytte t

8. Enhet overladet.

Korrigerende tiltak:
Kontroller at vannpumpen er på.

Kontroller at filter og skimmere er rene, skyll tilbake om nødvendig. Minimum flyt 30 GPM.

Kontroller at ekstern vannomløp rundt varmepumpen er stengt. Sørg også for at alle andre ventiler er åpne eller i riktig posisjon for å tillate riktig vannstrøm gjennom varmepumpen.

1. Koble TXV-pæren fra sugeledningen (SL), ha den i hånden, hvis trykket går tilbake til det normale, installer deretter pæren på sugeledningen (det kan ha noe rusk fast i porten). For justerbare TXVs åpne justerbare ventiler, kan det fjerne rusk og sjekke vannnivået i bassenget. Denne tilstanden kan oppstå hvis varmepumpen IKKE har vært i drift over en lengre periode. For å fjerne denne tilstanden, slå varmepumpen på og av opptil 3 ganger. Hvis dette ikke løser problemet, ring etter service.

Rengjør hele filtersystemet og eller bytt filterelement. Inspiser og rengjør pumpehjulet. Juster alle rørleggerventiler. Reparer sugeluftlekkasjer, fettpumpelokkets o-ring. Bytt filter. Feil filterpumperørstørrelse. Automatisk bassengstøvsuger forårsaker begrensning Gjenopprett kostnad. Lad opp med passende navneskiltlading

Feiltilstand:
LAV KJØLING Alarm: Lavtrykksbryteren for kjølemiddel er åpen.

Mulig årsak:
1. Lite kjølemiddel i systemet. Finn kilden til kjølemiddellekkasje og fiks. Trekk vakuum og lad opp.

2. Luft- og vanntemperaturer for kalde til å drive varmepumpen.

3. Dårlig lavtrykksbryter for kjølemiddel. Kontroller motstanden til bryteren med full ladning, hvis den er åpen, skift ut bryteren.

4. Defekt vifteblad.

5. TXV Stuck Closed

Korrigerende handling: Sjekk kondensatoren og viftemotoren. Bytt ut en av dem hvis den er defekt.

Sjekk viftebladet og sørg for at det ikke glir eller er ødelagt. I så fall,

skift ut viften.

1. Koble TXV-pæren fra sugeledningen (SL), ha den i hånden, hvis trykket går tilbake til det normale, installer deretter pæren på sugeledningen (det kan ha noe rusk fast i porten). For justerbare TXVs åpne justerbare ventiler, kan den fjerne rusk og sette den tilbake til opprinnelig posisjon.

2. Hvis (1) ikke fungerer, gjenvinn ladningen, fjern pæren fra SL, skru av TXV-hodet, rist det, hvis det skrangler, bytt hodet (PN KT-45-ZGA), hvis ikke, bytt TXV og filtertørker og lad passende.

BROWNOUT-alarm: 24 VAC-forsyningsspenningen til kontrollkortet er lav. FORSIKTIG: Høyspenningssjekker. Vær ekstrem forsiktig eller ring forhandler eller fabrikk for råd før du forsøker å feilsøke elektrisk boks.

HØYKJØLING Alarm: Høytrykksbryteren for kjølemiddel er åpen.

LAV KJØLING Alarm: Lavtrykksbryteren for kjølemiddel er åpen.

Feiltilstand:

Enheten er PÅ, og innstilt temperatur er over faktisk. Enheten går av og på, det vil si at kompressoren slår seg på kort og deretter av etter fem minutters forsinkelse før settpunktet nås.

Mulig årsak:

Defekt kompressor. Eller Kompressorens interne beskyttelsesenheter slår seg av på grunn av for mye rusk. Defekt kompressorkontaktor. Feil kabling. Kontrolltavlefeil. Intern bypass-ventil skadet eller tilstoppet med rusk. Varmeveksler tilstoppet med rusk. Sugelekkasje som tillater luft inn i vannstrømmen. Enheten er rørt bakover.

Korrigerende tiltak:

Rengjør hele filtersystemet og eller bytt filterelement. Inspiser og rengjør pumpehjulet. Juster alle rørleggerventiler. Reparer sugeluftlekkasjer, fettpumpelokkets o-ring. Bytt filter. Feil filterpumperørstørrelse. Automatisk bassengstøvsuger forårsaker begrensning. Ring forhandleren eller fabrikken for råd hvis korrigerende tiltak ikke løser problemet. Mulig kompressorens interne avlastningsventil eller overbelastningsvern er defekt. Ring forhandler eller fabrikk for råd før du prøver å bytte ut deler. Bytt kompressor.

Feiltilstand:

Enheten danner ICE eller Frost på den ytre luftspiralen, vanligvis nederst.

Mulig årsak:

Utløpsluftstrømmen er begrenset. Utløpsluft samler seg og trekkes tilbake gjennom den ytre luftspiralen. Viften er blokkert, lav luftstrøm. Sprinklere som sprøyter på den ytre luftspiralen under kjøligere temperaturer. Ytre luftspiral tilstoppet med rusk. Planter for nær varmeren, blokkerer utløpsluftstrømmen. Lavt kjølemedietrykk forårsaket av en kjølemiddellekkasje. Mulig funksjonsfeil på den interne trykkbryteren for lavt kjølemiddel. Sjekk alarmstatus på kontrollkortet for LAV KJØLING Alarm.

Korrigerende tiltak:

Utelufttemperaturen er for lav og avrimingsfunksjonen er IKKE aktivert. Feilfungerende avrimingstermistor. Sørg for at varmeren er installert med de nødvendige plasseringsavstandene for luftstrøm og takklaring. IKKE installer innendørs. Sørg for at sprinklerne IKKE sprayer på varmeren på noen måte. Hvis det dannes is på den ytre spolen, slå av varmeren og la isen tine. Du kan bruke vann med lavt trykk for å tine isoppbygging på den ytre spolen, slå av varmeren når du gjør det. Ring din forhandler eller fabrikk for råd. korrigerende tiltak løser ikke problemet.

Feiltilstand:

Enheten er PÅ, og innstilt temperatur er over faktisk. Viften dreier IKKE. Ingen alarmer.

Mulig tilstand:

Defekt vifterelé. Defekt kondensator. Defekt viftemotor. Kontrolltavlefeil. Feil kabling.

Korrigerende tiltak:

Ring forhandler eller fabrikk for råd før du prøver å bytte ut deler. Bytt vifterelé. Bytt kondensator, bytt viftemotor. Bytt ut kontrollkortet.

Feiltilstand:

Viften går, ingen kald luft slippes ut fra toppen av varmeren. Enhet PÅ, og innstilt temperatur er over faktisk, men enheten varmer ikke opp. Ingen alarmer.

Mulig årsak:

Varmepumpen er i sikkerhetsforsinkelsen på fem minutter og kompressoren har ikke startet. Defekt kompressor.

Defekt kondensator. Kompressorkontaktor sitter fast åpen. Kontrolltavlefeil. Feil kabling.

Korrigerende tiltak:

Ring forhandler eller fabrikk for råd før du prøver å bytte ut deler. Bytt kondensator. Bytt kontrollkort. Bytt ut kontaktor. Bytt kompressor.

Feiltilstand:

Spaet vil ikke varmes opp til maksimal temperatur på 104 °F. Termostaten er skrudd helt opp. ELLER

Spaet varmes opp veldig sakte.

Mulig årsak:

Lav eller begrenset vannstrøm gjennom varmeren. Skitne eller slitte filtre eller tette lofeller. Tett filterpumpehjul. Feil VVS-ventilinnstillinger. Sugelekkasje som tillater luft inn i vannstrømmen. Lav vannstrøm når den er byttet til spa-modus eller kontrollen ikke er i spa-modus. Enheten er rørt bakover. Varmeveksler tilstoppet med rusk. Intern bypass-ventil skadet eller tilstoppet med rusk. Spa-termometeret ditt måler ikke riktig temperatur. Luftviften går. Venturi luftinntak er åpne. Det er veldig kaldt ute. Spa-pumpen går ikke.

Korrigerende tiltak:

Rengjør hele filtersystemet og eller bytt filterelement. Inspiser og rengjør pumpehjulet. Juster alle rørleggerventiler. Reparer sugeluftlekkasjer, fettpumpelokkets o-ring. Slå av luftblåser og eller Venturi-inntak som tillater luftturbulens i spaet. Bruk et deksel mens du varmer opp spaet. Uteluft temp. for kaldt. Still inn spa-pumpetimeren for lengre tid. Ring din forhandler for råd. Ring fabrikken for råd.

Feilforhold:

Bassenget varmes opp veldig sakte. Bassenget kommer ikke opp til temperaturen.

Mulig årsak:

Lav eller begrenset vannstrøm gjennom varmeren. Skitne eller slitte filtre eller tette lofeller. Tett filterpumpehjul. Feil VVS-ventilinnstillinger. Sugelekkasje som tillater luft inn i vannstrømmen. Det er kaldt ute. Bassengpumpetimeren er ikke stilt inn for en lang nok driftsperiode. Bassenget er ikke dekket. Høy vindhastighet over bassenget. Skyggelagt bassengområde.

Korrigerende tiltak:

Rengjør hele filtersystemet og eller bytt filterelement. Inspiser og rengjør pumpehjulet. Juster alle rørleggerventiler. Reparer sugeluftlekkasjer, fettpumpelokkets o-ring. Bruk et bassengtrekk. Plasser en vindpause rundt bassenget. Still inn bassengpumpetimeren lenger. Ring din forhandler for råd. Ring fabrikken for råd.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 07/08/2023

Views: 5251

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.