7 vanlige problemer (må vite) – ApplianceChat.com (2023)

Table of Contents
Panasonic Kjøleskap kjøler ikke Mulige løsninger): Ta kontakt med en apparatreparasjonsteknikerKlikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler. Panasonic kjøleskap sluttet å lage is Mulige løsninger): Ta kontakt med en apparatreparasjonsteknikerKlikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler. Panasonic kjøleskap er støyende eller høyt Mulige løsninger): Panasonic Kjøleskap tiner ikke lenger Mulige løsninger): Ta kontakt med en apparatreparasjonsteknikerKlikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler. Panasonic Kjøleskap lekker vann Ta kontakt med en apparatreparasjonsteknikerKlikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler. Panasonic frysekompressor slås på tilfeldig i lengre perioder: Mulige løsninger): Panasonic fryser har merkelige lyder etter installasjon Mulige løsninger): Panasonic kjøleskapslys fungerer ikke: Mulige løsninger): Ta kontakt med en apparatreparasjonsteknikerKlikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler. Panasonic Freezer Ubehagelig smak i isbiter: Mulige løsninger): Panasonic kjøleskapsdør lukkes ikke ordentlig Mulige løsninger): Ta kontakt med en apparatreparasjonsteknikerKlikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler. Hvor lenge bør et Panasonic kjøleskap med fryser vare? Konklusjon relaterte artikler Referanser

Et defekt kjøleskap er det mest frustrerende noensinne.

Det sier seg selv at hvis temperaturen i Panasonic-kjøleskapet ditt er av, vil maten og drikken din bli ødelagt.

Denne artikkelen vil gå over de 7 vanligste problemene med Panasonic-kjøleskap og hvordan du fikser dem.

Problemer med SMEG-ovner: Vanlige problemer

La oss begynne.

Panasonic Kjøleskap kjøler ikke

Et vanlig problem med kjøleskap og frysere er at kjølerommet ikke avkjøles eller fungerer utilstrekkelig.

Vanlige årsaker til at et Panasonic-kjøleskap ikke avkjøles, er at det ikke er koblet til, feil temperaturinnstillinger, døren lukkes ikke tett, forseglingen er brutt, ventilene er tette, eller kondensatoren er urent eller ødelagt.

Dette problemet kan være en bryter som er slått av, eller at støpselet er feil festet i stikkontakten.

En annen årsak kan være en defekt sikring forårsaket av uregelmessige ledninger.

Mulige løsninger):

 • Hvis Panasonic-kjøleskapet ditt ikke avkjøler, kan temperaturinnstillingen være for høy. Den elektroniske temperaturkontrollen på kjøleskapet bør stilles til 38°F for riktig kjøling.
 • Dobbeltsjekk for å sikre at strømbryteren er riktig slått på og at strømkabelen er riktig koblet til stikkontakten.
 • Kjøleskapsdører som ikke lukkes ordentlig og skadede eller utslitte pakninger er vanlige årsaker til at kjøleskap ikke avkjøles.
 • Sjekk dørbryteren, siden de fleste kjøleskap foretrekker å ikke kjøre kondensatoren med mindre døren er positivt lukket.
 • Hvis kjøleskapet ditt er i direkte sollys eller nær en varmekilde, bør du vurdere å flytte det hvis mulig.
 • Et sett med kondensatorspoler finner du på baksiden av Panasonic-kjøleskapet.

Når disse spolene blir støvete eller fryser, kan de hindre kjøleskapet ditt i å avkjøles.

Rengjøring av kondensatorspolene er heldigvis enkelt; bare gjør følgende:

 • Fjern Panasonic-kjøleskapet fra veggen.
 • Slå av strømmen.
 • Fjern kondensatorspolens deksel.
 • Hvis spolene er dekket med is, slå av kjøleskapet og tørk bort overflødig vann. Rengjør spolene hvis de er dekket av støv.
 • Etter at de har blitt tint eller rengjort, sett på spoledekselet, slå på strømmen og se om kjøleskapet ditt nå avkjøles ordentlig.

Trenger du hjelp, best å kontakte en apparatreparasjonstekniker.

Ta kontakt med en apparatreparasjonstekniker
Klikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.
Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler.

Panasonic kjøleskap sluttet å lage is

Et vanlig problem med Panasonic-kjøleskap er at de slutter å produsere is, som eiere blir vant til og savner når den ikke lenger er tilgjengelig.

Når ismaskinen i et Panasonic-kjøleskap slutter å virke, skyldes det vanligvis en blokkering i tilførselsledningene eller defekte komponenter.

ikke bekymre deg; følg bare trinnene nedenfor for å løse problemet.

Mulige løsninger):

Innløpsventilen er blokkert

Ismaskinen får vannet fra husets hovedforsyningsledning, og en blokkering i ventilen som slipper vannet inn i kjøleskapet kan være årsaken til at maskinen din ikke produserer is.

Så, slå av hovedvannet til denne ventilen og fjern inngangsslangen for å finne ut om det er en tilstoppet liten ruskskjerm på den.

Hvis dette er tilfelle, rengjør skjermen slik at vann kan strømme tilbake i ismaskinen.

Kontroller tilløpsrøret for tilstopping og sørg for at den manuelle vannavstengningsventilen er ren og klar på innsiden.

Defekte komponenter

En av ismaskinens komponenter kan være defekt.

Du må kanskje kjøpe og erstatte hele ismaskinen fordi mange av ismaskinkomponentene ikke tilbys separat.

Sjekk vanninntaksventilen, vannledningen og viften før du bytter ut ismaskinen.

Bytt ut ismaskinen hvis ingen av disse delene er ødelagt og frysertemperaturen er minst 15 grader Fahrenheit.

Trenger du hjelp, best å kontakte en apparatreparasjonstekniker.

Ta kontakt med en apparatreparasjonstekniker
Klikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.
Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler.

Panasonic kjøleskap er støyende eller høyt

Sitter i salongen og ønsker å se favorittprogrammet ditt på TV og alt du kan høre er summingen fra kjøleskapet. Det kan ikke ignoreres uansett hvor hardt du prøver.

Den vanligste årsaken til at et Panasonic-kjøleskap er støyende eller høyt, er skitne eller defekte komponenter.

ikke bekymre deg; følg bare trinnene nedenfor for å løse problemet.

Mulige løsninger):

Skitten kompressor

En skitten kompressor er ofte kilden til den høye summingen.

Varmen spres av kompressorspolene bak i kjøleskapet ditt, men ettersom de blir tildekket av støv, må de jobbe hardere og høyere for å spre den.

Rengjøring av kompressorspoler vil ofte løse dette problemet raskt.

Defekt kompressor

Hvis du har renset rusk fra kompressoren og kjøleskapet fortsatt brummer som et godstog, kan det tyde på et kompressorproblem.

Når kompressoren slår seg av, kan du også høre banke- eller klirrende lyder.

Dette er bare en annen anelse om at kompressorens interne komponenter har sviktet.

Panasonic Kjøleskap tiner ikke lenger

Et av de vanligste problemene som alle kjøleskapseiere står overfor er et funksjonsfeil avrimingssystem.

En defekt avrimingstimer er vanligvis skylden for et Panasonic-kjøleskap som ikke lenger tiner.

ikke bekymre deg; følg bare trinnene nedenfor for å løse problemet.

Mulige løsninger):

Defekt avrimingstimer

En avrimingstimer er den mest sannsynlige synderen. Så, hva er egentlig avrimingstimeren?

Tiningstimeren aktiverer avrimingsvarmeren flere ganger i løpet av dagen for å smelte eventuell is som har bygget seg opp på fordamperspolene.

Hvis avrimingstimeren ikke fungerer, kan det hende at avrimingssyklusen ikke starter eller strømmen til avrimingsvarmeren kan slås av under avrimingssyklusen.

Flytt bryteren sakte inn i avrimingssyklusen for å se om avrimingstimeren ikke fungerer.

Varmeapparatet skal være slått på og kompressoren skal være slått av.

Tiningstimeren fortsetter ikke hvis timeren ikke sender strøm til avrimingskomponentene eller går ut av avrimingssyklusen innen 30 minutter.

Bytt ut avrimingstimeren hvis den ikke går videre.

Trenger du hjelp, best å kontakte en apparatreparasjonstekniker.

Ta kontakt med en apparatreparasjonstekniker
Klikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.
Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler.

Panasonic Kjøleskap lekker vann

Noen ganger rapporterer Panasonic-kunder om vannlekkasje fra kjøleskapene, noe som skaper rot på kjøkkenet og ødelegger tregulv.

Panasonic kjøleskap som lekker vann er vanligvis forårsaket av et tilstoppet avrimingstog, frosset nok til å forstyrre vannstrømmen eller en lekkasje i vanntanken.

Et frossent avrimingstog kan føre til at vannet lekker eller drypper ned i rommet som holder avrimingstoget.

For å fikse dette problemet kan du enten koke ut isen eller skylle avløpet med kokende vann for å bli kvitt isen og eventuelt rusk som forårsaker blokkeringen.

En annen årsak til vannlekkasje kan være en ødelagt vanntank.

Hvis du finner en lekkasje i vanntanken din, bør du vurdere å erstatte den helt, da selvklebende lim ikke vil gjøre jobben godt på grunn av tankens plastiske natur.

Hvis kjøleskapet fortsatt lekker, kan du sjekke vanninntaksventilen for å se om den er i brukbar stand.

En løs sprekkpasning kan føre til at vannet drypper ned fra ventilen, så sørg for at du skru den godt på plass eller bytt den hvis den er ødelagt.

Trenger du hjelp, best å kontakte en apparatreparasjonstekniker.

Ta kontakt med en apparatreparasjonstekniker
Klikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.
Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler.

Panasonic frysekompressor slås på tilfeldig i lengre perioder:

Panasonic-frysere får ofte problemer med at kompressoren slås på oftere enn vanlig. I et slikt scenario går kompressoren oftere og sløser med energi.

Denne uregelmessigheten kan skje hvis ventilasjonsåpningene i boenhetene blir tilstoppet av mye smuss eller rusk.

En annen mulig årsak kan være å holde frysedøren åpen i lang tid, slik at det dannes et tykt lag med is inne i hytta.

Mulige løsninger):

Pass på at du ikke blokkerer ventilasjonsåpninger ved å rengjøre dem regelmessig. Vennligst ikke åpne frysedøren for mye og sørg for at du har lukket den etter hver bruk.

Hvis det er mye unødvendig is, kan du tine apparatet og plassere det på et kjøligere sted.

Panasonic fryser har merkelige lyder etter installasjon

Hvis du hører merkelige lyder fra Panasonic-fryseren etter at du nettopp har installert apparatet, har du et mindre problem.

Den primære årsaken kan være en inkompatibel justering av enheten med gulvet eller et møbel som skaper støy når det presses mot en av fryserens vegger.

Mulige løsninger):

Sørg for at du har justert apparatet riktig og fjern eventuelle hindringer på baksiden som får fryseren til å lage støy.

Løsne kablene hvis du ikke allerede har gjort det og fest alle apparatets avtakbare deler. Pass også på at ingen flasker og gjenstander rasler mot hverandre inne i fryseseksjonen.

Panasonic kjøleskapslys fungerer ikke:

Hvis du legger merke til at Panasonic-kjølelyset har sluttet å virke, kan det hende du ser på et problem med Super Freeze-teknologien.

En vanlig indikasjon på dette problemet er at Super Freeze-lampen ikke tennes når du trykker på den angitte knappen.

Mulige løsninger):

Bytt ut det defekte lyset gjennom Panasonics kundeservicetilbud.

Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan det hende du har å gjøre med en ødelagt sikring, og det er best å ringe en serviceperson for å hjelpe deg.

Ta kontakt med en apparatreparasjonstekniker
Klikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.
Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler.

Panasonic Freezer Ubehagelig smak i isbiter:

Isbitene i en Panasonic-fryser får ofte en ubehagelig lukt/smak i seg, som muligens ødelegger en perfekt boks med øl.

ikke bekymre deg; dette problemet er forårsaket hvis du ikke bruker ismaskinen ofte eller beholderen er skitten på grunn av uaktsomhet ved rengjøring.

Udekkede matvarer inne i fryseren kan også forårsake dette problemet.

Mulige løsninger):

Bruk ismaskinen oftere og rengjør beholderen grundig før du slår på apparatet igjen.

Sørg også for at matvarene inne i rommet forblir pakket i lufttette beholdere, slik at det ikke kommer lukt inn i isen.

Panasonic kjøleskapsdør lukkes ikke ordentlig

Kald luft kan slippe ut, og varm luft kan komme inn i seksjonen hvis kjøleskapsdøren ikke lukkes tett eller skaper en skikkelig tetning.

Det kan dannes kondens inne i kjøleskapet, noe som får kompressoren til å jobbe hardere enn nødvendig.

De fleste av disse reparasjonene er verken vanskelige eller dyre. Brukerhåndboken din vil detaljere alle justeringer du kan gjøre trygt og uten å ugyldiggjøre garantien, men hvis du er i tvil, kontakt en spesialist.

Panasonic kjøleskapsdør lukker ikke ordentlig på grunn av slitte pakninger, skråstilte hengsler, skarpere skuffer som stikker ut eller feiljusterte hyller.

Feilsøkingstrinn er oppført nedenfor.

Mulige løsninger):

 • Sjekk inne i kjøleskapet for å sikre at de skarpere skuffene og hyllene er riktig plassert og ikke stikker ut og hindrer døren i å lukke seg.
 • Etter å ha sjekket, sørg for at ingen kartonger eller beholdere (for eksempel melkeflasker) stikker ut og hindrer døren i å lukkes ordentlig. Hvis du fortsatt har problemer, fortsett til neste trinn.
 • Undersøk gummidørpakningen (pakningen). Den skal være godt festet og glatt rundt kanten på dør og karm. Hvis den er løs eller vridd, kan du kanskje flytte den midlertidig, men den bør skiftes ut.
 • Kontroller at apparatet er riktig balansert. Hvis gulvet ikke er plant, bruk et vater og juster føttene. Baksiden av kjøleskapet skal være litt lavere enn forsiden.

Hvis problemet vedvarer, er det best å kontakte en kvalifisert tekniker.

Ta kontakt med en apparatreparasjonstekniker
Klikk herå bruke chatboksen til å snakke med en av våre dyktige teknikere.
Ingen hjemmetjenesteanrop. Ingen avtaler.

Hvor lenge bør et Panasonic kjøleskap med fryser vare?

Panasonic tilbyr en av de mest pålitelige apparatene som varer i en lengre periode enn mange andre merker.

Eksperter hevder at Panasonic kjøleskap kan vare opptil 10 år hvis du tar vare på dem ordentlig.

Konklusjon

Etter å ha lest denne artikkelen, bør du være godt klar over alle Panasonic kjøleskapstilbud og hvordan du feilsøker apparatet ditt hjemme uten problemer.

Hvis du oppdager andre problemer, kontakt Panasonics supportteam umiddelbart og få dem fikset.

Bemerkelsesverdig nok får Panasonic sjelden problemer, så det er trygt å si at du bare trenger denne artikkelen én gang i en blåmåne for å få apparatet til å fungere som det skal igjen. Jubel!

relaterte artikler

 • Panasonic tørketrommelproblemer: 7 vanlige problemer (må leses)
 • Problemer med Panasonic klimaanlegg: 7 vanlige problemer (må leses)
 • Problemer med Panasonic oppvaskmaskin: 7 vanlige problemer (må vite)

Referanser

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 07/12/2023

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.